Du lämnar nu webbplatsen www.levamedadhd.se. Denna länk går till en webbplats där våra Sekretesspolicy inte gäller. Klicka på OK för att gå vidare. her

Diagnos hos tonåringar

När bör diagnos ställas?

Eftersom ADHD inte kan konstateras med hjälp av ett enkelt blodprov eller en kroppsundersökning, bör diagnos ställas först när symtomen kvarstått under en längre tid och påverkar tonåringens förmåga att fungera.

En specialist med erfarenhet av ADHD bör medverka vid bedömningen av symtomen för att ställa en diagnos och besluta om behandling är nödvändig. Specialisten kan även begära en neuropsykologisk bedömning för att utesluta inlärningssvårigheter eller andra sjukdomar.

”ADHD kan se olika ut hos pojkar och flickor, och det kan innebära att flickors problem blir större innan de får en diagnos.”

Är det skillnad på pojkar och flickor?

Hos flickor och kvinnor kan ADHD vara ett dolt funktionshinder p g a hur symtomen yttrar sig. Tonårsflickor med ADHD identifieras och diagnostiseras ofta inte förrän deras utmaningar i skolan blivit kroniska och problematiska. Därför lider många flickor och kvinnor i tysthet. Med tanke på de allvarliga konsekvenser ADHD kan leda till i ungdomen och i vuxen ålder, är behovet stort av en ökad medvetenhet om detta funktionshinder hos tonårsflickor. Det finns studier som visar på vilket sätt flickor med ADHD möter andra problem än pojkar i samma situation, och en av dessa studier kan du läsa här.

 

Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.