Du lämnar nu webbplatsen www.levamedadhd.se. Denna länk går till en webbplats där våra Sekretesspolicy inte gäller. Klicka på OK för att gå vidare. her

Diagnosticera ADHD

Vad måste vara uppfyllt för att diagnos ska kunna ställas?

En del av symtomen måste alltid:

  • kvarstå i minst sex månader i sådan omfattning att barnets utveckling hämmas
  • signifikant försämra barnets sociala funktion eller studiefunktion
  • föreligga i två eller flera miljöer (i hemmet, skolan, på daghem, förskola och så vidare)
  • uppträda före sju års ålder (det förs en diskussion om att höja denna gräns till 12 år).

 

Vilket är det första steget?

Det första steget för att få hjälp med symtom orsakade av ADHD, är att se till att diagnosen är korrekt. När diagnosen är ställd finns det en rad olika behandlingar som kan vara till hjälp.

Att diagnostisera ADHD kan vara svårt och kräver information från ett antal olika källor. Diagnosen bör ställas genom en omfattande utredning i rätt tid av en barn- och ungdomspsykiater, barn- och ungdomsneurolog (med inriktning habilitering) eller en barnläkare med specialistkunskaper om ADHD. Utredningen bör även omfatta barnet, föräldrarna och barnets skola, samt ta hänsyn till sociala och kulturella faktorer i barnets miljö.

 


Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.