Du lämnar nu webbplatsen www.levamedadhd.se. Denna länk går till en webbplats där våra Sekretesspolicy inte gäller. Klicka på OK för att gå vidare. her

Prata om ADHD i familjen

Familjen spelar en viktig roll när det gäller stöd och behandling av ADHD. Men familjemedlemmarna får ibland kämpa, eftersom barn med ADHD kan anta en ”makt”-position inom familjen som ger dem en känsla av kontroll.

Å andra sidan kan barn med ADHD känna sig maktlösa och se på sig själva som hjälplösa och dåliga. Dessa barn kan ofta bli retade i kamratgruppen. Detta förstärker i sin tur den negativa bild de har av sig själva och sitt tillstånd. Det är viktigt att hjälpa barnet bryta sig loss från negativa roller genom att reagera på sätt som främjar ett hälsosamt samspel inom familjen.

5 sätt att tala med ditt barn med adhd

  1. Sänk tonfallet och röstläget.
  2. Tala långsammare.
  3. Titta barnet rakt i ögonen.
  4. Använd så få ord som möjligt.
  5. Fatta dig kort och håll dig till saken.

Engagera syskonen

Att utbilda och engagera syskon i ADHD kan vara avgörande för att åstadkomma en hälsosam förändring; ju mer syskonen förstår om ADHD, desto mer accepterande och stödjande kan de vara.
Syskon kan ofta känna sig utanför och uppleva att det syskon som har ADHD får all uppmärksamhet. Att låta alla familjemedlemmar framföra konstruktiva synpunkter och därmed försöka lösa problem, är något som alla i familjen kan vinna på. Det skapar också en känsla av gemensamhet. Det är också viktigt att föräldrar ger varje barn egen tid med respektive förälder i familjen, för att stärka banden och känslan av att vara accepterad.

 

Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.